Molt visual

Imatge molt visual, on es compara el sucre amb el tabac.

Cigar